Heb je een klacht?

Kom je er met ons niet uit? Dan vind je hier de manier om officieel een klacht in te dienen.

Algemeen

Bij Dekema Ruitershop doen wij ons uiterste best om producten te verkopen waarmee jij optimaal kunt genieten van jouw hobby. Wij zijn van mening dat een goede service hiervoor van levensbelang is. Onze processen zijn er dan ook op ingericht om jou op een zo helder en eenvoudig mogelijke manier een zo goed mogelijk product te leveren.

Mocht je opmerkingen of suggesties hebben om onze dienstverlening verder te optimaliseren, ons assortiment te verbeteren of een probleem hebben met een geleverd of besteld product, dan kun je daarmee uiteraard altijd bij een van onze medewerkers terecht.

Mocht dit jouw probleem niet oplossen dan kun je een klacht indienen. Mocht je dit willen doen dan moet dat volgens de hierna beschreven procedure.

Klachtenprocedure

Alle klachten met betrekking tot Dekema Ruitershop worden afgehandeld conform deze klachtenprocedure, waarbij artikel 16 uit onze Algemene leveringsvoorwaarden met betrekking tot Ruitershop als leidraad wordt gebruikt bij de beoordeling van de klachten.

Indien je klachten hebt horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we de situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien je klacht mondeling in bij een van onze medewerkers;
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kun je jouw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Dekema Ruitershop v.o.f. Dwersfeart 13, 8401 BD Gorredijk ter attentie van de heer E. Vromans;
  • De klacht dient hierbij duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van je standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend;
  • Binnen twee weken ontvang je schriftelijk een antwoord voor of namens Dekema Ruitershop;
  • Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan twee weken, wordt door Dekema Ruitershop binnen de termijn van twee weken geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
  •