Disclaimer

Wij doen ons haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden toegepast. Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Dekema Ruitershop en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt je op verschillende manieren met ons in contact komen.

Telefonisch

Telefoonnummer: 0513-461343

Bereikbaarheid

Wij zijn van dinsdag t/m zaterdag van 11:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar.

E-mail

E-mailadres: vertelhetons@dekemaruitershop.nl

Schriftelijk

Dekema Ruitershop v.o.f.
Dwersfeart 13
8401 BD Gorredijk